Wettelijk verplichte leeftijdscheck 18+

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe alcoholwet in werking getreden welke in de plaats is gekomen van de Drank- en Horecawet. Voor de bezorging geldt dat er bij zendingen aan particulieren een 18+ check uitgevoerd moet worden. Dit is wettelijk verplicht en deze check moet bij iedere levering gedaan worden, ook als duidelijk is dat de ontvanger ouder dan 18 jaar is.

De bezorger dient de geboortedatum en de laatste 5 tekens van het legitimatiebewijs van de ontvanger te noteren. Dat kan iemand anders zijn dan de besteller, als het maar op het adres van de opdracht is.

Binnen de wet kan de bestelling enkel afgegeven worden op het adres van bestelling aan een persoon die 18+ is. De bestelling mag niet rond het huis worden geplaatst en niet bij de buren worden afgegeven. Wij hebben deze procedures vastgelegd in onze geborgde werkwijze alcoholwet (zie hierboven).

Geborgde werkwijze alcoholwet

In deze geborgde werkwijze wordt omschreven hoe wij invulling geven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij BON Import BV wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe BON Import BV, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;
  2. Hoe BON Import BV  ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van BON Import BV;
  3. Hoe BON Import BV controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

1 Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bij online bestellingen van alcoholhoudende drank wordt de verkoper verplicht om aan te geven dat deze 18 jaar of ouder is. Ook wordt hier geattendeerd dat bij aflevering de ontvanger ook 18 jaar of ouder dient te zijn en zich desgevraagd dient te legitimeren.

Bij aflevering door externe bezorgdiensten, in het geval van BON Import is dit DPD Nederland, zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.

De gekozen bezorgdienst van BON Import BV, DPD Nederland, controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.

Het afleveren gebeurd alleen op huisadres met leeftijd verificatie en aflevering bij de buren of een parcel shop is uitgesloten. Sinds september 2022 heeft DPD Nederland ook de zaterdag bezorgers ingeregeld, zodat aflevering op deze dag ook weer mogelijk is voor alcoholhoudende dranken.

Indien een pakket niet afgeleverd kan worden door onze bezorgdienst of BON Import zelf, zal het pakket retour komen en kan het worden afgehaald bij ons in de winkel in Almere. Het opnieuw verzenden is ook mogelijk en zal op kosten van de besteller zijn.

2 Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd.

3 Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Elke jaar word de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of direct zodra een wetswijziging of ketenpartner een ingrijpende wijziging doorvoert.

Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd.